Archiwum dnia: 3 kwietnia 2017Objaśnienia podatkowe to nowa instytucja wprowadzona od 1 stycznia 2017 r. do Ordynacji podatkowej ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. 2016, poz. 2255). Zgodnie z dodanym do Ordynacji podatkowej art. 14n § 4 w przypadku zastosowania się […]

Objaśnienia podatkowe- nowość !!!