Archiwum dnia: 28 kwietnia 2017


Pierwsza projektowana zmiana, o której pisałem na początku kwietnia 2017 r., to nowe przesłanki skutkujące nie dokonaniem rejestracji podatnika, bądź wykreśleniem z urzędu podmiotu jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania tego podmiotu. Podmiot nie będzie podlegał rejestracji, jeżeli z posiadanych informacji wynika, że podmiot ten jako podatnik może prowadzić działania […]

Zapowiadane zmiany w podatku VAT