Kiedy urząd skarbowy sam nas rozliczy?


Weszły w życie przepisy będące podstawą prawną do sporządzenia rocznego zeznania podatkowego przez urząd skarbowy. Nowelizacja ustawy o PIT umożliwia też przekazywanie 1 proc. podatku należnego wybranej organizacji pożytku publicznego przez podatników uzyskujących dochody wyłącznie od organów rentowych.

czytaj więcej

źródło: www.podatki.abc.com.pl