Kiedy nieodpłatne przekazania nieruchomości nie podlega opodatkowaniu VAT


Nieodpłatne przekazanie przez spółkę składnika majątku – nieruchomości – na cele osobiste wspólników spółki nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT, ponieważ spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu jej nabycia. Taki pogląd wyraził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 14 marca 2017 r., nr 3063-ILPP2-2.4512.18.2017.1.JK.

czytaj więcej