Obsługa prawna


Biuro Rachunkowe PARTNERS ściśle współpracuje z Kancelarią Adwokacką prowadzoną przez adw. Patrycję Cieślak, co pozwala na szybkie konsultowanie wątpliwości Klientów, zarówno w zakresie profesjonalnej obsługi księgowej i podatkowej, jak też szeroko rozumianego prawa.

Nasza współpraca, oparta na wzajemnym zaufaniu, zaangażowaniu a także zrozumieniu gwarantuje pomoc w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów osobistych, jak również związanych z  prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Istotną częścią naszej pracy jest obsługa Klientów indywidualnych oraz biznesowych. Połączenie obu tych usług pozwoliło nam stworzyć optymalny model współpracy, dzięki któremu jesteśmy dla nich nie tylko doradcą w sprawach księgowych i prawnych, ale także partnerem biznesowym. Tym samym, nasi Klienci mogą liczyć na profesjonalne wsparcie w rozwoju ich działalności gospodarczej, a także kompleksową pomoc przy regulacji stosunków osobistych i majątkowych

Kancelaria Adwokacka prowadzona przez adwokata Patrycję Cieślak oferuje pomoc prawną dla Klientów indywidualnych oraz biznesowych. Specjalizacja w wybranych dziedzinach prawa pozwala na profesjonalne świadczenie usług z zachowaniem ich najwyższej jakości oraz dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego Klienta.

Kancelaria zapewnia zarówno stałą, kompleksową obsługę prawną osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeń i fundacji, jak również doraźne świadczenie pomocy prawnej.

 

Kancelaria Adwokacka

Patrycja Cieślak

adwokat:

ul. Mokra 3, 61-677 Poznań

filia: ul. Solankowa 28/2, 88-100 Inowrocław

 

Pomoc prawna świadczona jest w szczególności w zakresie:

 • prawa cywilnego,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa spadkowego,
 • prawa konsumenckiego,
 • prawa handlowego,
 • prawa gospodarczego,
 • prawa pracy i ubezpieczeń,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa budowlanego,
 • prawa spółdzielczego,
 • prawa karnego,
 • prawa karnoskarbowego.

 

Obsługa prawna prowadzona jest ze szczególnym uwzględnieniem czynności:

 • doradztwa prawnego;
 • bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych,
 • udzielanie opinii prawnych ustnych lub na piśmie według życzenia Zleceniodawcy, w tym w bieżących sprawach przedsiębiorstwa;
 • doradztwo w wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej;
 • świadczenie usług związanych z zakładaniem i rejestracją spółek, fundacji, indywidualnych działalności gospodarczych, opracowywanie umów spółek kapitałowych i osobowych, w tym przygotowanie dokumentów rejestracyjnych do KRS i innych urzędów, kompleksowa rejestracja spółki w KRS oraz opracowywanie regulaminów pracy organów spółki i innych dokumentów wewnętrznych;
 • zastępstwie procesowym przed sądami powszechnymi, w postępowaniu mediacyjnym i w arbitrażu;
 • opracowywanie pism przedprocesowych oraz wymagających argumentacji prawnej;
 • przygotowanie oraz opiniowanie projektów umów;
 • prowadzenie czynnych i biernych procesów sądowych we wszystkich instancjach łącznie z postępowaniem egzekucyjnym;
 • kompleksowej obsłudze w zakresie windykacji należności;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi;
 • udział w negocjacjach z partnerami handlowymi;
 • pośrednictwa w uzyskiwaniu licencji, zezwoleń i koncesji.

Zapraszamy !!!