W dniu 1 marca 2017r. weszła w życie ustawa o KAS z dnia 16 listopada 2016r.-Ustawa, której istotą jest zmniejszenie liczby dokonywanych kontroli – ma być ich mniej, za to mają być bardziej skuteczne. Dzięki takim narzędziom jak Jednolity Plik Kontrolny urzędy będą skuteczniej typować podmioty do kontroli. W większości […]

Jak przygotować się do kontroli?


Weszły w życie przepisy będące podstawą prawną do sporządzenia rocznego zeznania podatkowego przez urząd skarbowy. Nowelizacja ustawy o PIT umożliwia też przekazywanie 1 proc. podatku należnego wybranej organizacji pożytku publicznego przez podatników uzyskujących dochody wyłącznie od organów rentowych. czytaj więcej źródło: www.podatki.abc.com.pl

Kiedy urząd skarbowy sam nas rozliczy?


Minister rozwoju przygotował i przedstawił 17 sierpnia 2016 r. projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Projekt ten ma na celu wprowadzenie od 1 stycznia 2018 r. cyfryzacji dokumentów i raportów fiskalnych i transmisji online danych z kas fiskalnych (w formacie JPK) do centralnej […]

Kasy fiskalne online od stycznia 2018r.Z początkiem tego roku ustawodawca zafundował niektórym podmiotom świadczącym szeroko rozumiane usługi związane z robotami budowlanymi odwrotne obciążenie VAT. Jak prawidłowo interpretować i stosować nowe regulacje? źródło: księgowość.infor.pl  czytaj więcej

Odwrotne obciążenie na usługi budowlane


Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2017 r.: ROZSZERZENIE ZAKRESU TOWARÓW OBJĘTYCH MECHANIZMEM ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA. OBJĘCIE MECHANIZMEM ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA USŁUG BUDOWLANYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ PODWYKONAWCÓW. ZMIANA W ZAKRESIE STOSOWANIA INSTYTUCJI ODPOWIEDZIALNOŚCI PODATKOWEJ (SOLIDARNEJ). ZMIANA W ZAKRESIE DOKONYWANIA ZWROTU PODATKU VAT. ZMIANY W ZAKRESIE REJESTRACJI DLA PODATKU […]

Zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2017 r.


Pojęcie cen transferowych jest stosowane potocznie w obszarze podatków, choć nie zostało zdefiniowane w prawie podatkowym. Według popularnej definicji cena transferowa oznacza cenę nakładaną przez przedsiębiorstwo na dobra, usługi i własności niematerialne i prawne dla spółki zależnej lub innego powiązanego podmiotu (w tym tzw. spółki offshore). Niewłaściwe wykorzystanie cen transferowych […]

Nieco więcej o cenach transferowychNajważniejsze zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2017 r.: Nowe regulacje o dochodach uzyskiwanych w Polsce przez podmioty, które nie mają siedziby lub zarządu na terytorium Polski. Zmiana definicji spółki niebędącej osobą prawną. Wprowadzenie definicji rzeczywistego właściciela. Zmiany w przepisach o podmiotach powiązanych oraz obowiązku prowadzenia […]

Zmiany w podatku CIT


Od 1 stycznia 2017 r. podniesiony został próg przychodów, który pozwala na opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej do kwoty 250 000 euro. źródło: finanse.mf.gov.pl czytaj więcej

Wyższy próg przychodów w ryczałcie


Najważniejsze zmiany w PIT od 1 stycznia 2017 r. Zmiana limitu zobowiązującego do prowadzenia ksiąg rachunkowych Podwyższenie limitu dla opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych Dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne, które nie mają w Polsce miejsca zamieszkania Zmiana definicji spółki niebędącej osobą prawną Zmiany w zakresie zasad opodatkowania transakcji wniesienia wkładów niepieniężnych […]

Zmiany w PIT w roku 2017