Ministerstwo Finansów – w ramach wspierania podatników w prawidłowym wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych w zakresie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego – uprzejmie informuje, że w dniu 27 lutego 2017 r. upływa termin na przekazanie do Ministra Finansów, bez wezwania organu podatkowego, informacji za styczeń 2017 r. o prowadzonej ewidencji zakupu […]

Komunikat dotyczący JPK


W 2017 r. limit zwolnienia podmiotowego z VAT wzrósł i obecnie wynosi 200.000 zł rocznie. W związku z powyższym niektórzy podatnicy mogą zrezygnować z rozliczania VAT w 2017 r. – jakie są skutki w VAT, podatku dochodowym i ewidencji księgowej? źródło: gofin.pl czytaj więcej

Rezygnacja z VAT w 2017 r.


Podatnik, który wykonuje usługi z zastosowaniem odwrotnego obciążenia nie traci prawa do odliczenia podatku VAT od dokonanych zakupów związanych z prowadzoną działalnością. Ponadto może on żądać zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w rozliczeniu za dany okres. czytaj więcej

Odliczenia w VAT a odwrotne obciążenie
W przyszłym roku zacznie obowiązywać nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzająca nowe i bardzo ważne zasady zatrudniania na postawie umów terminowych. „Nowością” będzie limit zatrudniania na podstawie umowy lub umów na czas określony maksymalnie na 33 miesiące a liczba poszczególnych umów nie będzie mogła przekroczyć trzech.

Limit umów czasowych nie zadziała wstecz


Fakturą jest dokument zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, zawierający dane wymagane ustawą o VAT oraz przepisami wydanymi na jej podstawie. Natomiast faktura elektroniczna to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Tak więc mówiąc o fakturze można mieć na myśli nie tylko dokument wystawiony w formie papierowej. Przesyłanie e-faktur Faktury wystawia się […]

Zasady wystawiania e-fakturSamochody firmowe są często wykorzystywane przez pracowników dla ich prywatnych celów. W sytuacji gdy pracownicy nie płacą pracodawcy za używanie służbowego samochodu, czyli nie ponoszą z tytułu jego wykorzystywania żadnych kosztów, powstaje u nich przychód dla celów podatku dochodowego. Od przychodu tego pracodawca ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy […]

Ryczałt za używanie samochodów służbowych w księgach rachunkowych


Ustawą z dnia 16 stycznia 2015 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa, przyjęta została bez poprawek przez Senat w dniu 7 lutego 2015 r. zmiana opodatkowania nieujawnionych przychodów. Przepisy nowelizacji zakładają, że do przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach zaliczać się będą przychody ze […]

Nowe zasady opodatkowania nieujawnionych przychodów


Choinki i ozdoby Świąteczne dekoracje najbardziej widoczne są w miejscach, w których firma przyjmuje partnerów biznesowych oraz tam, gdzie pojawia się najwięcej klientów. Stąd biura, restauracje, banki, kawiarnie oraz galerie handlowe mienią się w bożonarodzeniowych ozdobach, a zaaranżowane specjalnie ekspozycje towarów oraz stroje pracowników wzbogacone są w świąteczne atrybuty. Niewątpliwie bożonarodzeniowy wystrój wpisuje się […]

Świąteczne wydatki w rozliczeniach podatkowych