Szef KAS będzie mógł blokować rachunki przedsiębiorcy


Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt z dnia 20 marca 2017 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywania sektora finansowego dla wyłudzeń skarbowych.

Projekt ustawy wprowadza zmiany m.in. do ustawy Ordynacja podatkowa, w wyniku której Szef Krajowej Administracji Skarbowej może przekazać bankowi lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej pisemne żądanie blokady rachunku wskazanych lub wszystkich rachunków przedsiębiorcy na okres nie dłuższy niż 72 godziny od momentu otrzymania tego żądania przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, jeżeli posiadane informacje, w szczególności wyniki analizy ryzyka, wskazują, że rachunek ten może być wykorzystywany do celu mającego związek z wyłudzeniem skarbowym – art. 119 zm. ustawy Ordynacja podatkowa.

colorful alphabet word cube of TAX

czytaj więcej

źródło: www.izbapodatkowa.pl