Usługi


Dynamicznie zmieniające się przepisy podatkowe, ich mnogość i nierzadko wzajemne wykluczanie się, powoduje, że ich rozpoznanie zabiera Państwu cenny czas, który moglibyście przeznaczyć na prace nad rozwojem własnej firmy. Proponujemy zatem przenieść ciężar prowadzenia ksiąg rachunkowych, księgowości i spraw kadrowo-płacowych Państwa firmy na nasze biuro rachunkowe.

Naszą ofertę kierujemy do małych i średnich firm, oferując następujące usługi:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych (księgi muszą prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły 1.200.000 euro
  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (zgodnie z ustawą o PIT podatkową księgę przychodów i rozchodów (zwaną dalej księgą) mają obowiązek prowadzić wykonujące działalność gospodarczą osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie – jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 1.200.000 euro
  • prowadzenie ewidencji ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
  • prowadzenie ewidencji VAT oraz szczególnych ewidencji VAT-marża, złoto, transakcje trójstronne
  • sporządzanie list płac
  • prowadzenie spraw kadrowych
  • sporządzanie rozliczeń rocznych PIT, CIT
  • kompleksowa – elektroniczna obsługa rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz ZUS
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych

Serdecznie zapraszamy !!!