Archiwum dnia: 28 marca 2017


Wniesienie aportem wkładów niebędących przedsiębiorstwem ani jego zorganizowaną częścią – przychód i koszt; Agio aportowe – koszt z tytułu odpisów amortyzacyjnych od wniesionych składników majątku; Działalność wspólnika na rzecz spółki bez wynagrodzenia; Likwidacja spółki i przekazanie jej majątku wspólnikom a przychód likwidowanej spółki. źródło: gofin.pl czytaj więcej

Problemy podatkowe w spółkach kapitałowych