Archiwum dnia: 12 kwietnia 2017


Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt z dnia 20 marca 2017 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywania sektora finansowego dla wyłudzeń skarbowych. Projekt ustawy wprowadza zmiany m.in. do ustawy Ordynacja podatkowa, w wyniku której Szef Krajowej Administracji Skarbowej może przekazać bankowi lub spółdzielczej […]

Szef KAS będzie mógł blokować rachunki przedsiębiorcy