Problemy podatkowe w spółkach kapitałowych


  • Wniesienie aportem wkładów niebędących przedsiębiorstwem ani jego zorganizowaną częścią – przychód i koszt;
  • Agio aportowe – koszt z tytułu odpisów amortyzacyjnych od wniesionych składników majątku;
  • Działalność wspólnika na rzecz spółki bez wynagrodzenia;
  • Likwidacja spółki i przekazanie jej majątku wspólnikom a przychód likwidowanej spółki.

źródło: gofin.pl

czytaj więcej